Opplevelseskurset

Innovasjon og produktutvikling

Det er Innovasjon Norge som tilbyr dette kurset, i samarbeid med Høve Støtt as. Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Kursene har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, de 10 prinsippene for bærekraftig reiselivsutvikling, Opplevelsespyramiden fra LEO Finland, samt erfaringer fra kursholdere, deriblant Pål K Medhus som i 2016 ble hedret som 1 av 10 pionerer innen opplevelsesutvikling i Norge.

Folka

Pål Knutsson Medhus

Han har jobbet som kursholder siden 2007 innen temaet, og har erfaring fra alle fagfelt innen reiseliv. Pål har vært inspirator for mange bedrifter i hele landet, også gjennom arbeidet med bærekraftig reiseliv. Det er Pål som har satt sammen kurset, og han er med på alle kurs som en av kursholderne. Pål ble i 2016 hedret som 1 av 10 pionerer innen Opplevelsesutvikling i Norge, og i følge han selv vil han fremdeles utfordre og være en pioner i opplevelsesfaget, og nå altså gjennom Opplevelseskurset.

Bjørn Sæter

I teaterverden er han en institusjon, en foregangsfigur og en som har mange og svært nyttige erfaringer. Bjørn var sammen med Pål, en av de første som holdt kurs i opplevelsesutvikling i Norge, og er også LEO-sertifisert. Han tok med seg mange verktøy inn i kurssalen, som var direkte hentet fra scenekunsten. Bjørn har eg helt egen evne til å jobbe frem historier, dramaturgi og er helt overbevist om at detaljer er der djevelen bor…å ha med Bjørn på laget betyr mye for oss, og gir god tyngde og en hel del alderspoeng…

Verktøy til opplevelseskurset

Opplevelsesverktøy

Bærekraftverktøy

44 spørsmål

Konsept

Konsept

Høve Støtt og Pål K. Medhus har utviklet egne verktøy og metoder som bedriftene kan bruke i sitt arbeide med å bli enda råere på tema, konsept,  historiefortelling og bærekraft i praksis  Vi vil også bruke kjente verktøy fra opplevelsesøkonomien men bruke de enda mer konkret og NØYSOMT. Stramme inn og skjerpe fokuset rett og slett.

Informasjon om Opplevelseskurset