Høve Støtt

Pål Knutsson Medhus

Pål K. Medhus

Gardaleikan 1984. Pål var berre ti år gamal fyrste gongen han skapte sitt første arrangement, saman med bestekompisen sin. Sea har det gått slag i slag og det har etterkvart blitt til hundrevis av arrangement for titusenvis av menneske. Inne, ute, sommar som vinter, tidleg og seint og til stor begeistring for all verdens av publikum! Alle menneske er unike. Pål er unik. La deg inspirere! La deg motivere! Kjøp ein porsjon Pål. Det er det verdt!

Høve støtt

Høve Støtt iscenesetter. Høve Støtt skaper dei store, eller dei små, viktige øyeblikka sammen med deg. Høve Støtt gir rom til leik, fag, alvor, omsorg og litt galskap. Vi lager innholdet, står for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet ditt. Det er mange grunner til at du skal velge Høve Støtt som arrangør. I tillegg til å være fagleg dyktige, har vi alt på stell når det kjem til miljøsertifiseringar, samfunnsengasjement og gjennomføringsevne!

Høve re?

Foredrag & slikt…

Inspirasjon

Korte, treffende, inspirerande og muntre innspel i, eller på ein konferanse, eller som ein del av eit større program.

Kurs og arbeidsøkter

Påfyll

Litt meir tid, litt djupare og litt meir breidde i emnene. Litt fordi emnene fortener det, og dels fordi det er so mykje Pål har på hjarta på dei ulike områda. Desse tilboda krev minimum ein heil dag.

Skjer over tid…

Utvikling

Utvikling skjer over tid og prosessane skal og må ta tid. Utvikling krev og fortener tid.

Samarbeid i frisk luft

For flokken

Me veit kor viktig det er å møtes, og me trur at det er lenge mellom kvar gong ein gjer motivert utviklingsarbeid i bedrifter. Her er seks gode og vel gjennomarbeide varianter for deg og flokken din!

Underhaldning

Gapskratt

Om du er på besøk her på fjellet, så kjem Pål i bunad og fortel meir enn gjedne om hallingen, dei lokale skikkane, figurane og andre ting du vil bli underhalden av, på ein særs humoristisk måte.

Til eit kvart høve

Skreddersaum

Gje Pål ei utfordring, så gir han seg ikkje før den er løyst og levert!